summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterupdatesRaj Kesavan2 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2015-11-04updatesHEADmasterRaj Kesavan1-3/+1
2015-09-10Merge branch 'master' of github.com:raj-kesavan/ryujinRaj Kesavan1-7/+5
2015-09-10cleaning up crack subRaj Kesavan7-29/+522
2015-09-08Update README.mdRaj1-7/+5
2015-09-07cumulative kappa mergingRaj Kesavan1-33/+51
2015-09-04propagate and expose sub-cracking hyperparametersRaj Kesavan1-24/+35
2015-09-04changing threshold for frequency superkappasRaj Kesavan5-44/+92
2015-08-26Merge branch 'master' of https://github.com/raj-kesavan/ryujinRaj Kesavan1-0/+1
2015-08-26evaluating tools; textsRaj Kesavan7-26/+214
2015-08-25Update README.mdRaj1-0/+1
[...]
 
Clone
git://<user>@git.modalduality.org/srv/git/ryujin/.git